Od 18

Naslednje strani so namenjene samo odraslim. Z VSTOPOM potrjujete, da ste stari vsaj 18 let.

Kategorije

Glasilo

Politika odpovedi - Pravica do odpovedi

 

 

Potrošniki imajo pravico do preklica v skladu z naslednjimi določbami:

 

V štirinajstih dneh imate pravico odstopiti od te pogodbe brez navedbe razloga.

Rok za odstop od pogodbe je štirinajst dni od dneva, ko

  • na dan, ko ste vi ali tretja oseba, ki jo navedete in ki ni prevoznik, prevzeli blago ali ste prevzeli blago, če ste naročili eno ali več blaga v okviru enotnega naročila in je blago ali blago dobavljeno enotno;

  • na dan, ko ste vi ali tretja oseba, ki jo navedete in ki ni prevoznik, prevzeli ali je prevzela v posest zadnje blago, če ste naročili več blaga kot del enotnega naročila in je blago ali blago dostavljeno ločeno;

  • če ste vi ali tretja oseba, ki ni prevoznik in ki ste jo navedli, prevzeli zadnjo pošiljko ali zadnji kos blaga, če ste naročili blago, ki se dobavlja v več pošiljkah ali kosih;

Če velja več kot ena od zgornjih možnosti, odstopni rok ne začne teči, dokler vi ali tretja oseba, ki jo navedete in ni prevoznik, ne prevzame zadnjega blaga ali zadnje delne pošiljke ali kosa.

Za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe nas morate o svoji odločitvi, da odstopite od te pogodbe, z jasno izjavo (npr. pismo, poslano po pošti, telefaksu ali elektronski pošti) obvestiti na naslov ME0 Vertriebsgesellschaft, Lise-Meitner-Str. 9, D-45699 Herten, Nemčija, tel. +49 2366 5005-00; fax: 02366 / 5005-10, eMail: [email protected]. Za upoštevanje odstopnega roka zadostuje, da obvestilo o uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe pošljete pred iztekom odstopnega roka. Na naši spletni strani http://www.meo.de/catalog/widerrufsformular.php lahko izpolnite in pošljete vzorec obrazca za odstop od pogodbe ali drugo jasno izjavo, tudi v elektronski obliki. Če boste uporabili to možnost, vam bomo nemudoma poslali potrdilo o prejemu takšnega preklica (npr. po elektronski pošti).

Posledice preklica

Če odstopite od te pogodbe, vam bomo brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko smo prejeli obvestilo o vašem odstopu od te pogodbe, povrnili vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi dejstva, da ste izbrali drugo vrsto dostave kot najcenejšo standardno dostavo, ki smo jo ponudili). Za to povračilo bomo uporabili isto plačilno sredstvo, kot ste ga uporabili pri prvotni transakciji, razen če se z vami izrecno dogovorimo drugače; v nobenem primeru vam tega povračila ne bomo zaračunali.

Povračilo lahko zavrnemo, dokler ne prejmemo blaga nazaj ali dokler ne predložite dokazila, da ste blago vrnili, karkoli se zgodi prej. Blago nam morate vrniti ali izročiti brez odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko ste nas obvestili o odpovedi te pogodbe. Rok je upoštevan, če blago pošljete pred iztekom štirinajstdnevnega roka. Neposredne stroške vračila blaga nosite vi.

Izgubo vrednosti blaga morate plačati le, če je ta izguba vrednosti posledica ravnanja z blagom, ki ni potrebno za preverjanje stanja, lastnosti in delovanja blaga.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pravica do odstopa od pogodbe ne velja za pogodbe, sklenjene na daljavo

  • za dobavo blaga, ki ni vnaprej pripravljeno in za katerega izdelavo je odločilna individualna izbira ali določitev potrošnika ali ki je jasno prilagojeno osebnim potrebam potrošnika;

Pravica do odstopa od pogodbe predčasno preneha veljati v primeru pogodb na daljavo za dobavo

  • za dobavo zapečatenega blaga, ki zaradi varovanja zdravja ali higiene ni primerno za vračilo, če je bila po dostavi odstranjena njegova plomba;

  • za dobavo blaga, če je bilo po dobavi zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugim blagom;

Prosimo, da se izognete poškodbam in onesnaženju. Če je mogoče, nam blago vrnite v originalni embalaži z vsemi dodatki in z vsemi sestavnimi deli embalaže. Po potrebi uporabite zaščitno zunanjo embalažo. Če originalne embalaže nimate več, poskrbite za ustrezno zaščito pred poškodbami pri prevozu z ustrezno embalažo, da bi se izognili odškodninskim zahtevkom zaradi pomanjkljive embalaže. Upoštevajte, da ti načini niso predpogoj za učinkovito uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe.

Obrazec za odstop od pogodbe

Za izjavo o preklicu lahko prenesete naš vzorec obrazca za preklic ali uporabite naš spletni obrazec za preklic. Upoštevajte, da uporaba tega obrazca ni predpogoj za učinkovito uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe.