Od 18

Naslednje strani so namenjene samo odraslim. Z VSTOPOM potrjujete, da ste stari vsaj 18 let.

Kategorije

Glasilo

Zakon o električni in elektronski opremi

Naša reg. št. za OEEO je: DE 99554904

Opozarjamo, da morajo lastniki električne in elektronske opreme po zakonu, zlasti po Zakonu o električni in elektronski opremi, električno opremo odlagati ločeno od komunalnih odpadkov.

Naslednji simbol prečrtanega koša za smeti na električnih napravah pomeni, da teh naprav ne smete odlagati skupaj s komunalnimi odpadki.

Električno in elektronsko opremo morate zbirati ločeno in jo odložiti na pooblaščenem zbirnem ali prevzemnem mestu. Obrnete se lahko na primer na lokalne centre za recikliranje.


Stare naprave nam lahko tudi oddate. Mi bomo nato poskrbeli za ustrezno odstranitev v skladu z zakonskimi zahtevami.


Staro napravo lahko vrnete v naš prodajni urad (MEO Vertriebs GmbH, Lise-Meitner-Str. 9, 45699 Herten) ali nam jo pošljete po pošti. Nato vam bomo povrnili stroške pošiljanja, tako da bo vrnitev električne naprave za vas brezplačna. Za povračilo stroškov pošiljanja nas ustrezno kontaktirajte.


Stare aparate z dolžino roba do 25 cm nam lahko kadar koli vrnete. Stare aparate, ki presegajo te dimenzije, smo dolžni sprejeti nazaj le, če pri nas kupite nov izdelek iste vrste.


Upoštevajte, da je treba stare baterije in akumulatorje, ki niso vgrajeni v stari električni aparat, pred oddajo ločiti od njega.


Opozarjamo, da ste sami odgovorni za izbris svojih osebnih podatkov iz opreme.

 

 

Zakon o baterijah

Ker so v naših pošiljkah lahko baterije in akumulatorji, vas moramo v skladu z Zakonom o baterijah (BattG) obvestiti o naslednjem: Baterije in akumulatorske baterije ne smete odlagati med gospodinjske odpadke; zakonsko ste dolžni vrniti uporabljene baterije in akumulatorske baterije. Izrabljene baterije lahko vsebujejo škodljive snovi, ki lahko škodujejo okolju ali vašemu zdravju, če niso pravilno shranjene ali odstranjene. Vendar pa baterije vsebujejo tudi pomembne surovine, kot so železo, cink, mangan ali nikelj, in jih je mogoče reciklirati. Po uporabi nam lahko baterije vrnete ali pa jih brezplačno oddate v neposredni bližini, npr. na občinskih zbirnih mestih ali na našem prodajnem mestu (MEO Vertriebs GmbH, Lise-Meitner-Str. 9, 45699 Herten). Vrnitev na prodajno mesto je omejena na količine, ki so običajne za končne uporabnike, in na tiste izrabljene baterije, ki jih imamo ali smo jih imeli kot nove baterije v naši ponudbi izdelkov.

Simbol s prečrtanim košem za smeti pomeni, da baterij in akumulatorskih baterij ne smete odlagati med gospodinjske odpadke. Pod tem simbolom se nahajajo tudi naslednji simboli z naslednjim pomenom:

Pb: baterija vsebuje svinec
Cd: Hg: Baterija vsebuje živo srebro
Hg: Baterija vsebuje živo srebro